dwie dłonie w uścisku powitalnym Związek Pracodawców Edukacji

POZNAJMY SIĘ

Wartościowa współpraca opiera się na wzajemnym zrozumieniu i znajomości. Dlatego chcemy, abyście lepiej nas poznali, a my z radością podzielimy się informacjami o naszych celach i działaniach. Poznaj nas bliżej i dołącz do rozwijającej się sieci, w której każdy członek ma szansę wnosić istotny wkład. 

MATEUSZ KRAJEWSKI

PREZES ZWIĄZKU

Od początku zawodowej kariery związany z edukacją, w ciągu przeszło 20 lat uruchomił kilkaset placówek oświatowych i opiekuńczych, od lat stały prelegent i uczestnik ogólnokrajowych debat, w latach 2005-2015 członek komisji ekspertów konkursów grantowych Polskiej Fundacji Dzieci
 i Młodzieży. Za zasługi na rzecz oświaty i wychowania odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Mateusz Krajewski n copy

PRACODAWCY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jesteśmy członkiem PRACODAWCY RP – organizacji pracodawców w Polsce, działającej w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i w kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy.

STATUT

Jeśli nurtują Cię dodatkowe pytania lub chcesz zgłębić nasze zasady działania, serdecznie zapraszamy do bliższego zapoznania się z treścią naszego statutu. Znajdziesz w nim szczegółowe informacje na temat naszych celów statutowych, struktury organizacyjnej, zasad przyjmowania nowych członków oraz procesów decyzyjnych. Jest to także doskonała okazja, aby zaznajomić się z wartościami, jakimi kierujemy się w naszej działalności.

CO O NAS MÓWIĄ?

Do Związku dołączyłem z chęcią lepszego poznania środowiska, wyzwań z jakimi mierzą się inni pracodawcy edukacji oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Nie mniej ważne jest dla mnie dołączenie do szerokiego dialogu na temat koniecznych zmian w systemie oświaty. W mojej ocenie polska edukacja ma ogromny potencjał i chcę podzielić się tym, co działa w naszych placówkach, a także upowszechniać najlepsze rozwiązania.

dr Łukasz Srokowski

założyciel sieci szkół Navigo

Wspieranie łatwiejszego dostępu do zawodu nauczyciela oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych stanowią kluczowe kroki w poprawie warunków pracy w oświacie i podniesieniu jakości edukacji. Zapewnienie możliwości i zachęt do wstępu do tego znaczącego zawodu jest nie tylko korzystne dla kandydatów, ale przede wszystkim dla całego systemu edukacyjnego i rynku pracy. Wzmacnianie ścieżek rozwoju zawodowego dla nauczycieli oraz ułatwienie im dostępu do narzędzi, szkoleń i wsparcia pomaga stworzyć dynamiczną, stale rozwijającą się kadrę pedagogiczną. To z kolei przekłada się na lepszą jakość nauczania i bardziej efektywne wsparcie dla uczniów. Warto inwestować w te obszary, ponieważ poprawa warunków pracy nauczycieli i ciągłe doskonalenie ich umiejętności ma bezpośredni wpływ na rozwój naszych uczniów i jakość kształcenia. To nie tylko inwestycja w edukację, ale także w lepszą przyszłość naszych dzieci i społeczeństwa jako całości.

Rafał Dutkiewicz

Prezes Zarządu Pracodawcy RP

Debata dotycząca poprawy sytuacji w polskiej edukacji powinna się odbywać przy silnym i słyszanym głosie reprezentacji edukacji niepublicznej. Powołanie Związku Pracodawców Edukacji to sygnał, iż reprezentanci niesamorządowych szkół i przedszkoli będą wiarygodnym i stabilnym partnerem dla nowej Minister Edukacji. Jestem głęboko przekonana, iż nasze postulaty dotyczące podniesienia jakości i różnorodności oferty są spójne z wizją rozwoju polskiej oświaty i zostaną przyjęte z pełnym zrozumieniem w ramach dialogu ze stroną społeczną.

Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk

Construction & Education Services, IPS International Schools z Wrocławia

PISZĄ O NAS

Scroll to Top