Współpraca na rzecz edukacji

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW EDUKACJI

Związek Pracodawców Edukacji to organizacja zrzeszająca pracodawców będących organami prowadzącymi szkoły i przedszkola, zarówno publiczne jak i niepubliczne. Wierzymy, że fundamentem nowoczesnego państwa jest wykształcone społeczeństwo, a inwestycja w edukację jest najszybciej zwracającym się wydatkiem. W celu urzeczywistnienia tej wizji integrujemy środowisko, przedstawiamy propozycje zmian legislacyjnych, organizujemy szkolenia i wspieramy badaczy w obszarze edukacji. A wszystko to z uwzględnieniem interesów społecznych i gospodarczych pracodawców wobec organów władzy i administracji państwowej, samorządu terytorialnego czy związków zawodowych.

ławki szkolne - związek pracodawców edukacji
0
członków
0
placówek
0
podopiecznych
0
pracowników
mężczyzna przyglądający się znakom zapytania zapisanym na tablicy - związek pracodawców edukacji

DLACZEGO WARTO?

Tworzymy społeczność ludzi, którym zależy na lepszej edukacji. Jeśli chcesz dzielić się swoim doświadczeniem i wykorzystać potencjał wspólnej pracy, by zyskać wpływ na kształt rozwoju edukacji w Polsce to zapraszamy do kontaktu.

CZŁONKOWIE

Scroll to Top