dokument przekazywany z rąk do rąk Związek Pracodawców Edukacji

NASZE POSTULATY

Oto kilka postulatów, które stanowią rdzeń naszej misji. To kluczowe wartości i cele, które inspirują naszą pracę na rzecz edukacji. Odkryj, co kieruje Związkiem Pracodawców Edukacji i jak razem możemy współtworzyć pozytywne zmiany w środowisku edukacyjnym. Przyłącz się do naszej wspólnoty, gdzie idee i cele stawiane przed nami otwierają nowe perspektywy dla rozwoju edukacji.

NAD CZYM PRACUJEMY?

1. JAKOŚĆ W EDUKACJI

1.Zdefiniowanie oczekiwań i zadań. Opisanie efektu kolejnych etapów edukacji. Za co konkretnie płaci Państwo?

 • System oświaty nastawiony na wykorzystanie potencjału każdego ucznia. Sukcesem jest wykształcenie szczęśliwego pracownika na miarę jego możliwości.

2. Różnorodność oferty.

 • Możliwość osiągania efektu na różne sposoby.
 • Różne organy prowadzące.

3. Zwiększenie wydatków z budżetu państwa.

 • Edukacja jako najszybciej zwracająca się inwestycja.
 • Wpływ na demografię.
2. PRZECIWDZIAŁANIE KRYZYSOWI BRANŻY

1.Ogólnokrajowy bank nadgodzin.

 • Umożliwienie zatrudnienia zdalnych nauczycieli.

2. Skrócenie czasu kształcenia nauczycieli.

 • Powrót do studiów licencjackich i uzupełniających oraz kolegiów nauczycielskich.

3. Rzecznik praw nauczyciela.

1. JAKOŚĆ W EDUKACJI

System oświaty nastawiony na wykorzystanie potencjału każdego ucznia. Sukcesem jest wykształcenie szczęśliwego pracownika na miarę jego możliwości.

 1. Możliwość osiągania efektu na różne sposoby.
 2. Różne organy prowadzące.
 1. Edukacja jako najszybciej zwracająca się inwestycja.
 2. Wpływ na demografię.
2. PRZECIWDZIAŁANIE KRYZYSOWI BRANŻY

Umożliwienie zatrudnienia zdalnych nauczycieli.

Powrót do studiów licencjackich i uzupełniających oraz kolegiów nauczycielskich.

żarówka na dłoni symbolizująca pomysł Związek Pracodawców Edukacji

MASZ WŁASNE POMYSŁY?

Stawiamy na partnerstwo i dialog, zachęcając do twórczej wymiany pomysłów oraz budowania innowacyjnych rozwiązań. Nasze postulaty to nie tylko wytyczne, ale także zaproszenie do wspólnego budowania lepszej przyszłości edukacji, opartej na zaangażowaniu i efektywnej współpracy. Dołącz do nas, jeśli dzielisz naszą pasję do tworzenia inspirującego środowiska edukacyjnego.

Scroll to Top